magic pill

5 pametnih strategija za poslovni rast

Donošenje novih odluka je česta pojava kod vlasnika malih tvrtki, sve sa ciljem poboljšanja i unapređenja.
No, relativno malen postotak tih odluka doživi implementaciju i za rezultat ima poboljšanje. Najčešći problemi zbog kojih dolazi do toga su:

 • nemjerljivost zadanih ciljeva
 • općenitost i nedefiniradnot detalja
 • vremenska neodređenost
 • neusklađenost s ostalim ciljevima
 • nedostižnost i grandioznost

No, ima tome lijeka. Evo kako:

Kako biti SMART?

Postavite jasne ciljeve:

SMART ciljevi su okvir koji se koristi za postavljanje jasnih i dostižnih ciljeva. Akronim SMART označava Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound. Evo raščlambe svake komponente:

 1. Specifično: Jasno definirajte cilj. Budite konkretni o tome što želite postići. Zapitajte se: Što želim postići? Zašto je to važno? Kako ću to ostvariti?
 2. Mjerljivo: Uspostavite konkretne kriterije za mjerenje napretka prema postizanju vašeg cilja. To pomaže u praćenju vaših postignuća i zadržavanju motivacije. Postavljajte pitanja poput: Koliko? Koliko? Kako ću znati kada je to postignuto?
 3. Ostvarivo: Osigurajte da je cilj realan i dostižan. Iako je dobro postaviti ambiciozne ciljeve, oni bi ipak trebali biti mogući s obzirom na resurse, vrijeme i ograničenja koja imate. Zapitajte se: Mogu li realno postići ovaj cilj sa resursima koji su mi na raspolaganju?
 4. Relevantno: Uskladite cilj sa svojim širim ciljevima i osigurajte da je relevantan za vašu cjelokupnu misiju. Ovaj korak pomaže u održavanju fokusa i osigurava da vaši napori pridonose široj slici. Zapitajte se: Je li ovaj cilj važan? Je li to u skladu s mojim dugoročnim ciljevima?
 5. Vremenski ograničeno: Postavite određeni vremenski okvir za postizanje cilja. To stvara osjećaj hitnosti i pomaže vam da odredite prioritete svojih napora. Zapitajte se: Kada ću postići ovaj cilj? Što mogu učiniti danas kako bih krenuo prema tome?

SMART u praksi

 • Cilj koji nije SMART: Povećajte promet web stranice.
 • Cilj koji je SMART: Povećajte organski promet na web stranici za 20% u sljedeća tri mjeseca implementacijom ciljanih SEO strategija, objavljivanjem dva posta na blogu tjedno i promoviranjem sadržaja na društvenim medijima.

U ovom primjeru cilj je specifičan (povećanje organskog prometa na web stranici), mjerljiv (za 20%), dostižan (putem ciljanih SEO strategija i stvaranja sadržaja), relevantan (za poboljšanje online vidljivosti) i vremenski ograničen (unutar sljedeća tri mjeseci).

Korištenje SMART kriterija pomaže u stvaranju ciljeva koji su dobro definirani, djelotvorni i pogodni za uspješno planiranje i izvršenje.

"Opportunities don't happen. You create them." — Chris Grosser

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *