OPG Castania - vizualni identitet, dizajn ambalaže, web shop & marketing

Web Stranica V4

Korak #1: Brending

Mali obiteljski OPG koji se već preko desetljeća bavi pčelarstvom, a čiji je med 100% Hrvatski proizvod, što je i glavna moralna nit vodilja (med je jedan od najviše krivotvorenih prehrambenih proizvoda, stoga je naglasak na čistom medu, iz čistih lokacija). Odani pčelama i divljoj prirodi, 2017. su odlučili dati isti takav vizualni pečat svojim proizvodima. 

Izrada vizualnog identiteta je bila popraćena prenošenjem njihove vizije u u grafičkom i tekstualnom obliku, gdje se u logotipu očituje konstelacija zvijezda Banovine, u na čijem je području medna paša. Time se u srž vizualnog identiteta protegla ideja o važnosti lokacije gdje se nalaze pčele, a dodatno je pojačana sloganom “medni okusi Hrvatske”.

Stylescape Mockup V1
V9
V3

Korak #2: Ambalaža

Ambalaža je nužni korak u distribuciji mednih proizvoda, stoga je i aplikacija vizualnog identiteta, te razrada ambalaže za više tipova mednih proizvoda, volumena, te sorti meda, kao i poklon pakiranja poslovnih poklona. Budući da je ambalaža često prvi doticaj kupca sa brendom, kvalitetna ambalaža, ugodna na dodir koja lijepo leži u ruci (ipak je puna teglica meda relativno teška) bila prioritet.

_MG_6768
_MG_6780

Svaki tip meda ima svoju specifičnu boju, koja je derivirana iz pojedinih specifičnih biljaka, konkretnije, boja njihovih cvjetova ili listova, a varijacije su napravljene kroz prikaz šume (kesten) do pojedinog cvijeta (velebitska livada).

_MG_6778
Web Stranica V1
Web Stranica V3

Korak #3: Web shop

2022. je bila presudna godina u kojoj su vlsanici OPG-a odlučili napraviti ozbiljnjii korak i napraviti web shop na kojem se mogu kupiti svi njihovi proizvodi, te s kojim mogu ozbiljnije konkurirati na tržištu. Osim samog web shopa, napisani su opsežni prezentacijski tekstovi, napravljeni katalozi proizvoda, predstavljene sve 4 stalne lokacije te nekoliko gostujućin na kojima se prikuplja med. Sam je webshop osim osnovnih funkcionalnosti, popraćen je i detaljnim opisima pojedinih sorti meda, njihovim benefitima i edukativnim blogom.

Web Stranica V4
IMGL6708
IMGL6738

Korak #4: Marketing

Kako sav trud ne bi ostao mrtvo sklovo na papiru (i bespuićima interneta), važno je napravti marketinški i poslovni plan. Unutar njega je napravljeno objavnjivanje na društveni mrežama, plaćeno oglašavanje, promotivni video, a naglasak je stavljen na poslovne poklone kao i prodaju na sajmovima, gdje je napravljen dizajn prodajnih mjesta.

IMGL6814
IMGL6795